is toegevoegd aan uw favorieten.

De pijnbank in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE PRACTIJK.

Strenge Darstellung der Tatsachen, wie bedingt und unschön sie sei, ist ohne Zweifel das oberste Gesetz. Leopold von Ranke.

Das Untersucbungsprinzip hat se ine Herrschaft von jeher vor Allem darin bethatigt, dass es gebietet mit grösstem Eifer und mit Mitteln, die der Zweck nicht heiligen konnte, nach dem Gestandniss des Inquisiten zu streben.

F. von Holtzendorff.

§ 1. Het wezen der tortuur.

Onder tortuur verstaat men verdachten of getuigen door pijniging te dwingen de waardheid te zeggen. Het pijnigen om te dwingen de waarheid te zeggen berust op de in het algemeen juiste gedachte, dat de pijn in staat is den weerstand, dien men biedt tegen den uitwendigen drang, te breken, wanneer het lijden gepaard gaat met de verwachting, dat de pijniging zal ophouden, zoodra de lijder de i waarheid gezegd heeft1). Niemand minder dan Baco heeft de opmerking gemaakt, dat men door iemands gemoedsrust te verstoren hem kan ontlokken, wat hij verborgen houdt: ingenium cuiusque et occultus animi affectuumque sensus melius elicitur cum quis in perturbatione ponitur quam alias*) en Demosthenes zegt in eene zijner i redevoerigen, dat de rechters terecht liever recht doen op getuigen, / die gepijnigd zijn dan op niet gepijnigde: van hen, die aan foltering onderworpen werden, is er geen enkele bevonden iets leugenachtigs gezegd te hebben'). Bij getuigen zal de weerstand spoediger wijken

%) Is het wel juist, wat Tarde zegt, dat de verdachte zich verzet tegen de neiging, die van nature den mensen eigen is, te zeggen, wat hij weet, dat hij wilskracht gebruikt om die neiging te weerhouden en hij door de pijniging gedwongen wordt zijn wilskracht anders aan te wenden, waardoor het geheim hem ontsnapt? La Philosophie Pénale, bl. 438.

*) Novum Organum, aph. 98.

*) Rede tegen Onetor A, 874.