Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

177

extremo veniet mollior hora die. Io versa caput primos mugiverat annos:

nunc dea, quae Nili flumina vacca bibit Ino etiam prima terris aetate vagata est:

hanc miser inplorat navita Leucothoen. 20 Andromede monstris fuerat devota marinis:

haec eadem Persei nobilis uxor erat Callisto Arcadios erraverat ursa per agros:

haec nocturna suo sidere vela regit quod si forte tibi properarint fata quietem, 25

illa sepulturae fata beata tuae: narrahis Semelae, quo sit formosa periclo

17. Io i de dochter van Inachos, koning van Argos, en priesteres van Hera, werd, omdat zij de liefde van Zeus opwekte, door Hera in een koe veranderd. De Grieken meenden in de Aegyptische Godin Isis, die met horens voorgesteld werd, Io terug te vinden, vgl. Herod. II, 41 to ykp rï)c "lette ttyaXfia ebv yuvxi%r)iov fiaCnupii» hm, mark rep "EXXipee rr,v 'lot* ypkfoua-t.

18. blbit: perfectum.

19—20. Zie de aanteek. bij Prop. II, 26, 10. Vagata est t ,cum scilicel furorem coniugis Athamantis fugeret" (Passeraf).

21. Andromede: dochter Van Cepheus en Cassiopea, werd op bevel van Juppiter Ammon aan een rots vastgemaakt en tot voedsel voor een zeemonster bestemd. Perseus bevrijdde haar en maakte haar tot zijn vrouw, vgl. Ov. Met.IV, 663.

28. Callisto t een Arcadische jageres, dochter van Lycaon, werd door Zeus bemind en daarom door de Ijverzuchtige Juno in een berin veranderd. Juppiter plaatste haar als „de groote beer" aan den hemel; vgl. Ov. Met H, 401 en volg.

25. quod si: „maar — als mijn verwachtingen zich niet vervullen ...".

properarint . . . quietem: „uw eind mocht verhaasten".

26. Ula sepulturae fata beata tuaei sc. sunt; beata is praedicaatsnomen. sepulturae fata: — fatum, quod post mortem te manet, vgL fata senectae (H, 18, 47).

27—80. Je zult onder de halfgodinnen worden opgenomen.

Semelae i dochter van Cadmus, door Zeus bemind, vroeg aan hem om haar in al zijn pracht te bezoeken: hij verscheen als de god van den donder, en Semele verbrandde, formosa i subject

Enk, Elegiaci. 12