Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

Euandri profugae concubuere boves. ïictilibus crevere deis haec aurea templa, 5

nee luit opprobrio facta sine arte casa, Tarpeiusque pater nuda de rupe tonabat,

et Tiberis nostris advena bubus erat qua gradibus domus ista Remi se sustulii, olim

unus erat fratrum maxima regna focua 10 curia, praetexto quae nunc nitet alta senatu,

pellitos habuit rustica corda patres, bucina cogebat priscos ad verba Quirites:

centum illi in prato saepe senatus erat

4. Euander was uit Arcadië gevlucht, vgl. Verg. Aen. VUL 338.

5. ïictilibus . . . deis i vgl. Ov. Fast. I. 201 Iuppiter angusta vix totua stabat in aede, / inque Iovis dextra ftetile fulmen erat Vert: „de goden voor wie langzamerhand deze met goud versierde tempels zijn verrezen, waren eertijds van aardewerk" (Hartman).

7. Tarpeiusque pater t — Iuppiter Capitolinua. nuda de rupe i het Capitool was nog niet bebouwd. 8 advena: Etrurië, waaruit de Tiber kwam, was toen nog een vreemd land. 9. domns . . . Remi: gewoonlijk de casa Romuli genoemd, een hut op den Palattjn. Ze bevond zich bij de zoogenaamde „trappen van Cacus", de scalae Caci (Solinus 1.18), waarlangs men van den Palatinus naar den Circus Maximus afdaalde; deze scalae worden hier gradus genoemd.

se sustulltt deze uitdrukking wijst niet op een prachtig, hoog gebouw, maar duidt de hoog gelegen plaats aan waarop het huisje gebouwd was.

10. „daar was in den ouden tijd de gemeenschappelijke (unus) haard der beide broeders, < die toen als > een groot paleis (regna) < beschouwd werd.>"

11. curia t met het nieuwe Senaatsgebouw, dat in de plaats kwam voor de oude curia Hostilia, werd een aanvang gemaakt door Caesar (44 v. Chr.); Augustus voltooide het 29 v. Chr.; het stond aan den N. kant van het Forum; 't heette Curia Iulia (nu Sant' Adriano).

praetexto: diegenen der Senatoren, welke de curulische aediliteit ot een hooger ambt bekleed hadden, 'droegen de toga praetexta.

curia . . . senatu: „de curia, nu een hoog gebouw, schitterend van het purper van den senaat".