Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

hier, zeg ik je. Voor jou een ander. Als ik mij moet laten afzetten, kan ik dat altijd nog doen!"

„Maar hier niet, werkelijk niet," sprak de Danser. „Ik zou hier in de heele stad, ja zelfs in het heele rijk, niemand weten, die over genoeg contanten beschikt, om een dergelijken grooten koop te sluiten. Zulke menschen bestaan hier niet, geloof me."

„O, de wereld is groot genoeg en er zijn nog wel andere plaatsen dan Saleh," zei Compaan, wiens grootste woede begon af te trekken. „Dus je denkt mij in je macht te hebben, niet waar ? Je denkt met mij te kunnen spelen, als de kat met de muis, hè ? Maar dat zou je wel eens kunnen tegenvallen. Wat zou je ervan zeggen, als ik je eens aan boord hield, om je later midden in zee de voeten te spoelen ? "

„Hahahaha, wat een grap!" lachte Simon de Danser, die zich echter vrij wat minder op zijn gemak begon te voelen, want hij kende het zeerooversvak door en door en wist maar al te goed, waartoe zulke heeren in staat waren. Hij besloot dan ook niet het uiterste uit de kan te vergen en wat water in zijn wijn te doen. „Maar komaan, laten we nog eens praten, en dan zal ik zien, wat ik nog doen kan. Ik hoop later nog dikwijls zaken met u te doen en 't zou me spijten, als het tusschen ons tot een twist kwam. Ga zitten en drink uw beker leeg, en verkoop dan verder niet zulke malle grappen, Heer Admiraal. Ik wil graag eens vroolijk lachen, maar zaken gaan voor."

Compaan nam zijn zetel weer in, en eindelijk raakten zij het over den koop eens. De Danser gaf wat meer voor de lading en kocht hem ook vier schepen af, en was bovendien met een kleiner bedrag voor de ammunitie tevreden. Compaan was per slot van rekening wel verplicht om toe te slaan, hoewel hij overtuigd was, dat hij een zeer nadeeligen handel sloot, maar hij wist werkelijk niet, waar in de wereld hij meer voor zijn goederen zou kunnen bedingen, 't Was nu eenmaal zoo, zeeroovers moesten dikwijls noodgedwongen met een klein beetje tevreden zijn.

De heeren scheidden dus in vrede, en Simon de Danser

Sluiten