Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

de plicht van den arbeider de bestemming van zijn loon in eigen hand te nemen. Hij is niet geroepen, door de besteding van zijn loon het kapitalisme te versterken en het aantal der kapitalisten te vermeerderen, maar hun te verzwakken."

Wanneer deze resolutie niets meer zei dan het deel van de toelichting dat we hier aanhaalden, dan zei ze reeds genoeg om de arbeiders op dit economisch terrein wegwijs te maken. Want het is niet tegen te spraken dat de arbeider die zijn loon besteedt bij den particulieren handel daarmede het stelsel dat hij zegt en meent te bestrijden, nieuwe kracht toevoert, nieuwe wapens in de hand drukt, om hem te bestrijden. Geen valsch mede* lijden met familie, vrienden en bekenden die een handel drijven kan dit feit ongedaan maken. En als het anders is dan is dat een gevolg van het feit dat de arbeider zich zijn positie in de klassemaatschappij niet bewust is, dat hij niet klasscbewust is.

Maar de resolutie wijst bovendien op georganiseerde grootinkoop en productie, op voorbeeldige bedrijfsorgani* satie, op haar eigen zelfstandigheid, op samenwerking met politieke en vakbeweging.

En een resolutie is een besluit dat leiding moet geven aan het handelen van de nationale partijen en de partij» leden.

Aan deze resolutie voldoet de Nederlandsche coöpe» ratieve beweging, maar voldoet de Nederlandsche arbeidersbeweging er aan?

DOEL EN WEZEN.

Het doel, het einddoel van de arbeidersbeweging is hervorming der maatschappij in een zoodanige, dat de grond en de andere productiefactoren het bezit zijn van de gemeenschap. Een maatschappij dus, waarin de een niet meer kan leven ten koste van den ander, waarin

Sluiten