is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons mooi en nijver Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

huis, Kraggenburg, waar de havenmeester woont. 12000 vaartuigen gaan zijn eenzamen post jaarlijks voorbij. Weldra kwamen ze nu in de biezenvelden van de IJseldelta, die verder naar binnen in rietvelden overgaan, 't Zijn de shkvangers van de delta. Langs de IJselmonden zijn uitgestrekte stukken gronds, enkel met riet beplant. „Daar hebben de menschen ook niet veel aan. Waarom maken ze geen kwelders, zooals in Groningen?"

„Dat riet en die biezen hebben groote waarde," zei VaderOoievaar. „Kom maar mee!" Ze vlogen over den hoogen dijk van den Polder Mastenbroek. „Dat is ook geen vette kleigrond," spotte Jan tegen een paar koeien. Overal in de onafzienbare weiden met veel russchen liepen koeien, zwartbonte, fijne beesten, zooals Jan in Friesland gezien had.

„Nee. Deze polder werd al ingedijkt in de veertiende eeuw. Hadden ze er maar mee gewacht!"—„Waarom?"—„Wel, dan had de IJsel er meer klei heengebracht. In plaats van kleiweiden hebben ze nu, vooral in 't noorden en midden russchen-velden. Zie je ginds aan den dijk, aan 't eind van de breede wateren van den polder, die twee schoorsteenen? 't Zijn stoomgemalen. Die maakten den grond droger en beter, maar schraal blijft het toch wel hier en daar."

„Lusten jullie geen russchen?" vroeg Jan. — „Neen hoor, die kunnen ze in Genemuiden wel gebruiken." — „Waarvoor dan?" — „Ga maar kijken." In Genemuiden was een straat, waarin stond: „Verboden te rooken". Daarbuiten was de groote opslagplaats voor hooi en riet. Waren ze hier zóó bang voor vuur, dat men zelfs niet op straat mocht rooken? Jan en zijn vriend vlogen nieuwsgierig verder. Jammer, dat je nooit met de menschen kon praten. Altijd kwam je bij de dieren terecht, en 't was zoo'n moeite de knappen te pakken te krijgen. Die domme kippen wisten van niets. Ja toch. Een oude, erg wijze, neen, niet al te domme kip, wist hem te vertellen, dat Genemuiden eens heelemaal. afgebrand was Bijna alle huizen

-0 In 1895.