is toegevoegd aan uw favorieten.

Drankwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 119 —

Slotbepalingen. 74. 75.

Sterke drank. Wat de wet onder ve oop van — in het klein verstnat. X. „ Gesplitste verkoop van — 1. 2. 4. 6.

17—19. 26. 32. 55. 58. 59. 60. 63. 70. „ Aanvraag tot verkoop van — 2. n J£erk-'0P van — zonder vergunning. 3. „ Verkoop van — op den openbaren weg. 11. „ Verbod tot voortzetting van verkoop van — zonder de vereischte vergunning. 33. Strafbepalingen. 50—54. 56. 74. Titel. 75.

Vergunningen. Aanvraag. 2. 59. 61. 63. „ Niet vereischt. 3. „. A-.ntaL 4.

., Verliging van het maximum. 4.

,, Bep*»hrk dat verleende vergunningen vervallen en nieuwe niet verleend mogen worden. 4. 5.

„ Boven het maximum te verleenen. 5.

„ Afstand van — 5. 22. 28, 8°.

„ Beperking van •— in bepaalde wijken enz. 7, n°. 1 en- 2.

„ Weigering van — 2. door burgemeester en wethouders. 8. 55. 59. 6'J. 63. door Gedeputeerde Staten. 9. 61. 62.

„ Ter openbare kennisbrenging enz. van verzoeken tot bekoming van — 12.

„ Inbrenging van bezwaren tegen het verleenen van — 12.

„ Beschikking op aanvragen om — 12.

„ Kennisgeving van be-chikbare — 14. 15.

„ Voortzetting van — 19. 24.

„ Geld'gheid van — bij betaling van het recht. 20.

„ Tijdvak voor het verleenen en van het

verlengen van — 22. „ geldt voor lokaliteiten en open aanhoorigheden en voor persoon des verzoe- kers. 24.

„ Voortzetting van het bedrijf bij overlijden enz. van den vergunninghouder, zonder nadere — 15. 24.

„ Intrekking van — 28. 20. 30. 56.

„ Jaarlijksche opgaaf van verleende, vervallen of ingetrokken ■— enz. 31.

„ Terugzending van de vergunningsacte en wegneming van de aanduiding der inrichting, bij intrekking van — 32.

„ Verbod, behoudens toestemming, tot het doen van dienst enz. van vrouwelijke personen in inrichtingen, in daarvoor aangewezen gemeenten, voor welke — is verleend. 47.

„ Vervallen van — 56. 58. 59. 60. 61. 62. 66. 67.

„ Bijzondere — 63. 66. Vergunningsrecht. Vaststelling, grondslag van berekening en bedrag. 20. 72.

„ Bezwaren tegen den aanslag, beslissing, teruggaaf bij vermindering, betaling bij verhooging. 21.