is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

203. Proefbrief voor Berber Jansdr., huisvrouw van den provenier Pyeter Pyeters, aangenomen tegen 230 gld. 1597 November 8. (in duplo).

2 charters.

204. Proefbrief voor Anna Douwes, weduwe van Doye Eerdts, eene krankzinnige vrouw, aangenomen tegen 350 ggld. 1597 November 19.

1 charter.

205. Proefbrief voor Jel, Lycle Cannègietersdr., eene krankzinnige, aangenomen tegen 300 daalders. 1598 Mei 4. (Authentiek afschrift.)

1 charter.

206. Proefbrief voor Andries Sybes en Wydts Sipckedr., zijne vrouw, aangenomen voor 400 daalders. 1598 Augustus 24.

1 charter.

207. Proefbrief voor Trijn Egberts, aangenomen tegen overdracht van hare kamer, staande in de Beijerstraat. 1598 September 28.

1 charter.

208. Proefbrief voor Jan Intyes, ter verpleging in'de doorkast opgenomen tegen 600 gld. 1601 Maart 5.

1 charter.

209. Proefbrief voor Jenneken Dysenbeecke, weduwe van Jan Pyters van Acht, geboortig van Bethunen. aangenomen tegen 571 ggld. en overdracht van alle rechten, welke zij, krachtens het testament van wijlen haar man kan doen gelden op het huis De Rode Leuw te Eindhoven en elders. 1601 Maart 7. (in duplo).

1 charter.

210. Proefbrief voor Hilcke Meckesdr., een innocente vrouw, aangenomen tegen 600 gld. 1602 Mei 11.

1 charter.

211. Proefbrief voor Geert Jansdr., enkel in alimentatie aangenomen tegen overdracht van eene woning achter de Groote