Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

December 1920.

DIENST DER STAATSSPOOR- EN TRAMWEGEN

MEDEDEELINGEN

ADMINISTRATIEVE DIENST

No. 1

INDISCHE SPOORWEG-POLITIEK DEEL VII.

TEKST EN BIJLAGEN

DOOR S. A. R EIT S M A

BURGEMEESTER VAN BANDOENG OUD-HQOFDAMBTENAAR DER S. 5. EN TR.

ALBRECHT & Co., WELTEVREDEN 1920