is toegevoegd aan uw favorieten.

Sardanapalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6

SALEMENES.

Hoe?

Ik droomde! 't Was de koorts; het is nog nacht. Eerst morgen zal het zijn; eerst morgen zal hij Zijn zegetocht door Niniveh volbrengen.

(Hij wendt zich plotseling tot Sardanapalus) Gij zult het doen, niet waar?

SARDANAPALUS.

Ik zal het doen.

SALEMENES.

Beloof het!

SARDANAPALUS.

. Ik beloof 't.

SALEMENES.

Gij spreekt zoo weinig. Geef mij uw hand; het wordt zoo donker hier. Gij ook, Beralda! zoo — zoo is het goed. Gij houdt mij beiden vast. 't Is als een keten, Die mij aan de aarde bindt. Ik kan niet scheiden. (Hij zinkt terug in de kussens, en zwijgt vermoeid.)

SARDANAPALUS.

Dat ik zijn trouw verdenken kon!

SALEMENES (in een kinderlijk lachen uitbarstend)

Beralda!

Dat was een list! De onnoozele satrapen, Die mij tot afval dachten te bewegen! . Zij zijn gestraft!