is toegevoegd aan uw favorieten.

Gezangboek der Hersteld Apostolische Gemeente, Apostel-Distrikt Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

477

2.

Als Satan zich opmaakt en vreeze mij baart,

Dit Woord geeft de ruste mij weer: „Uw Heiland kocht "u met den losprijs zoo waard, Gansch de hel heeft geen recht op u meer." Refr.: 't Is mij goed enz.

3.

Den last mijner zonden draagt Jezus, het Lam,

Verzoent mijne zonden thans weer; Zijn liefde den vijand diens aanklacht ontnam,

Mijne ziele prijst daarvoor den Heer. Refr.: 't Is mij goed enz.

4.

Nu leef ik in Christus, voor Christus alleen, . Zijn Geest daald' in mij ook terneer, En blijf ik met Zijnen Apostel steeds één, Dan heb 'k vrede en rust in mijn Heer. Refr.: 't Is mij goed enz.