Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

direkt regeert: a, wanneer 't objekt indirekt geregeerd wordt: o. Wanneer personen t objekt zijn, vertoont. Mod. de merkwaardige vorm % Pagu, Tab. ki.

In 't Lod. is de exponent voor personen: dja, voor zaken a. De obj.-exponent voor „zaken" enkelvoud en meervoud is dus ook gelijkluidend. Het Tab. heeft als demonstrativum, speciaal tot de 3e pers. plur. van personen behorend: goona b.v. Tab. B.L. 8, 4:o nawa goona: „die mensen"; 2, 25: o Isarelioka goona: „die Israëlieten". Ook in de kombinatie ona goona: „zy die" b.v. 24, 34: duga mariale ona goona: „slechts ter wille van hen". Ona bevat het kenmerkende element: o en het algemeen demonstratieve na.

Prof. Kern *) veronderstelt, dat de vormen van de le en 2e ps. en die van het manl. en vrl. van de 3e ps. eigenlik emfatiese vormen zijn. Een Gal. nohi, Tern. n o r i laten zich verklaren, aldus Prof. Kern, als bestaande uit een artikel in of ri -f ku -f een nadrukspartikel, Gal. nona, Tern. na na uit ri 4- kau 4- nadrukspartikel. Voor dit laatste zijn te vergelijken Mal. angkau, Daj. Tagal. Bisaja ikau, Fidji iko, Pampanga ika, die ook versterkingen van kau en ka schijnen te wezen. Evenzo is nomi te ontleden in ri 4- M. P. kami en Gal. riini, Tern. noni in ri o 4- koni, een vorm, die men in het Fidji koni terugvindt, als verkorting van kemuni, Sang. kamene, Bat. hamuna. Schmidt2) betwijfelt dit en wijst er op, dat de nasaal van riohi en ri o r i de ri, de velare nasaal en niet n g: de verbinding van velare nasaal en velare media is, 't geen in strijd zou zijn met het klankstelsel van deze taal-

1) Opm. blz. 506.

2) Oie Spr. Verh. blz. 105

Sluiten