Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

diktatuur mogelijk maakten, maar later van hun gezag geen afstand wilden doen, en een gevaar werden voor Béla Kun zelf.

2) De politieke leiders, o.a. Béla Kun, vertoonen psychiatrisch geen afwijking.

3) De terroristen bestonden uit de heffe der maatschappij, apachen uit Budapest's achterbuurten, meest reeds vroeger bestrafte misdadigers. Hun leider, Szamuelly, is een psychopaath van aanleg, gesproten uit een antisociaal milieu, die in hooge mate de gave bezat aan zijn omgeving zijn eigen denkbeelden te suggereeren.

4) Bepaalde geesteszieken kwamen, afgezien van eenigt licht imbecillen, onder de terroristen niet voor, wel afwijkende karakters, n.1. psychopathische en paranoide naturen. De eenige vrouwelijke terroriste was een hysterica.

5) De Hongaarsche commune is geen Joodsch maaksel, maar stond onder leiding van het intellectueele proletariaat f toevallig is dat in Budapest overwegend van Joodsche origine.

6) Uit vroegere berichten zijn eenige voorbeelden van krankzinnige revolutionairen bekend; hun rol Was steeds een ondergeschikte, behalve bij la Théroigne, die echter eerst geestesziek werden, nadat zij haar rol had uitgespeeld.

7) Niet de krankzinnigen, maar de afwijkende karakters leiden een revolutie: in de eerste plaats spelen psychopathen een zeer belangrijke rol, verder ook paranoide en hysterische mannen en vrouwen. Niet de gek, maar de boef is gevaarlijk in dagen van omwenteling.

Sluiten