is toegevoegd aan je favorieten.

Uit eigen land : Nederlandsch leesboek voor christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

VAN HOLLEBLOKJES.

als voor een poppenvoetje, lag nu, teeken

van rouw en dood, uit stroo gevlochten, tintiend

als diamant, een onheilspellend kruis.

Toevallig keek ik van het duin in zee... en zag een lekgeslagen visscherssloep, waarop een kleine vogel, blank van veeren, uit volle keel zijn helste liedje zong...

OP SCHOOL.

(Uit: HÉLENE Swart, Blauwe Bloemen. Utrecht, J. L. Beijers.)

Eentonig bromt de stem der leerares. Het woelig meisje wendt zich om en gluurt naar gindschen tuin, waar 't bieken honig puurt, en zomerzonne blinkt op bloem en bes.

Op de enge schoolbank zwiert de blonde tres. Hoe vaak heeft niet haar blik zich blind getuurd naar 't strookje blauw — de hof is hoog ommuurd —! „Die blijde vogel! hem kwelt boek noch les!"

Daar klinkt haar naam: — „Aan 't cijferbord!" zij richt zich op en wankelt, blozend en verward. Heen is de droom! haar wekt verzuimde plicht.

Hoe, duizlig van getallen, wit op zwart,

zij onder 't wicht van al die blikken zwicht,

door 't gichlend koor der meisjes moêgesard!