Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

713

THEATERS.

5. In deze groote ruimten vierde de Barok eerst recht hoogtij; dienend tot tijdelijk verblijf van vele bezoekers in feestelijke stemming, was in deze gebouwen gelegenheid te over om zich te kunnen uitleven voor decorateurs; vooral echter moest de bouwmeester letten op gemakkelijke berging van vele personen; hiervoor onderging de toeschouwersruimte, die hoefijzervormig was, een uitbreiding in de lengte. Zoo was de lengte-as van hetTeatro Farnese, in 1619 door Aleotti voltooid, reeds veel langer in vergelijking met de breedte, dan dit b.v. het geval was met Palladio's theater te Vicenza. Bij het Teatro Farnese is de achterwand zoodanig in twee verdiepingen gebouwd, dat ook hier plaats ontstaat voor toeschouwers. Bij het in 1675 door Carlo Fontana gebouwde Teatro Tordinoneisde ruimte in het parterre weer uitgebreid, evenals de loges. Het in 1763 voltooide Teatro comunale te Bologna, door Antonio Bibbiena, heeft een eenigszins klokvormige toeschouwersruimte en is eigenlijk reeds ingericht als een modern theater.

KLOOSTERS.

6. Kloosters werden gebouwd om een of meer hoven, met evenals in de burgerlijke bouwkunst een pijleromgang in plaats van zuilen; soms is ook de omgang gesloten. Te Rome is een mooi voorbeeld van barokklooster, het door Girolama Rainaldi gebouwde Casa professa, bij de kerk il Gesü. En een der mooiste kloosters te

Rome, zelfs uit Italië, is het door Borromini naast de S. Maria in

Vallicelli ontworpen Oratorio en Convento di S. Filippo Neri met een grooten en een kleinen pijlerhof, en geheel in de richting van den ontwerper met een elliptisch refectorium. HOSPITALEN EN ARMHUIZEN.

7. Vooral bij deze inrichtingen van openbaar belang, kon aan de lange gevels de Barok tot uiting komen; meestal bleef de gevel vlak, zooals b.v. van het Ospizio Apostolico te Rome, terwijl nog te noemen zijn als bijzonder belangrijk het Ospedale Maggiore te Milaan, met Fig. 605. een sterke uitbreiding in 1625 door Ricchini; en het Ospedale della Piëta te Messina, uit 1605.

POORTEN.

8. Bij de doorgangen van de verdedigingswerken van de steden, gold als algemeene regel, dat de decoratieve zijde van de stad was afgekeerd. Ook in het Baroktijdperk zijn nog hier en daar zeer fraaie poorten opgetrokken; om eenige te noemen: te Milaan de Porta Romana (1591); te Genua de Porta Pila (1633); te Bologna de porta Galliera (1661); te Rome zijn Fig. 785. 3. respectievelijk de Porta pia en de Porta del Popoio (1656) door Michel Angelo en Bernini

aan de binnenzijde verfraaid.

Fig. 793. Zuilen van de Villa Contarini, (16501660. Piazzolla bij Padua).

Sluiten