Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

802

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSIgCHOSLOWAKYE^ ;j

inwendig later sterk is veranderd, werden door Fischer von Erlach gemaakt. Begonnen in 1683, werd het later uitgebreid door Valmagini en Pacossi. Dezelfde bouwmeester maakt ook den hofgevel van het Rijkskanselarij-gebouw, met fraaie i poorten; boven den twee verdiepingen omi vattenden, rustieken onderbouw volgen, | ook over twee verdiepingen Korinthische | pilasters, die slechts over het bovenste twee! derde deel zijn gecanneleerd. De zolderverj dieping is laag.

| In 1716 bouwde von Erlach de W i n t e ri r ij s c h o o 1, waarvan het interieur door één | groote zaal wordt gevormd; wat uitwendig | niet te zien is aan den vier-verdiepingen : hoogen gevel.

j Von Erlachs Paleis van Prins Euge| nius (nu ministerie van Financiën) werd in 5 1703 begonnen. Van den langen door porj talen onderbroken gevel, zijn ook hier weer | de beide lage benedenste verdiepingen 5 rustiek, terwijl Ionische pilasters de hier : boven liggende anderhalve verdieping om-

1..^....................•••...••••••««•••• • vatten.

Fig. 883. Hetzelfde schema vertoont zijn Paleis Trautson (1720-1730), n.1. beneden rustica en composita-pilasters over anderhalve verdieping. Zeer fraai zijn de rijke vensterbekroningen.

Van deHofbibliotheek (1723-1726), rustica met Jonische pilasterorde, is het grondplan van von Erlach; zij omvat een koepelzaal en twee vleugels, met risalietenindeeling. De eentonige gevel was het werk van den zoon Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1695 — 1742), het overdadig rijke inwendige van Daniël Gran.

Fig. 871. Bijzonder schilderachtig gelegen in een park is het slot Belvédère (1692-1724). gebouwd voor Prins Eugenius van Savoye door Johann Lucas von Hildebrandt (1666— 1745), een te Genua geboren Duitscher. De prachtige gevel heeft een middenbouw met hermen, die lager is dan de vleugels; de vleugels zijn ingedeeld door groote gekoppelde pilasters. De lage middenbouw vormt de voorhal van het langwerpig rechthoekige paleis, waarvan de hoekpaviljoens achthoekig zijn. Het interieur vertoont fijne Fransche invloeden.

Fig. 882. Dezelfde bouwmeester deed van 1709-1713 het fraaie PaleisKinsky (vroeger Daun)

Fig. 886. Schönbornkapel te Würzburg (1719-1723).

Sluiten