Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hun dagelijkschen. omgang, ook zonder die kennis ?

Bijna tegelijk met de vraag kwam het antwoord in hem op; zijn gedachten waren dadelijk wonderlijk helder erover, alsof het iets was, dat vanzelf sprak.

Als ze niets wist, zouden langzamerhand vermoedens in haar wakker worden; ze zou zich voorstellingen maken, die misschien onwaar waren, pijnlijker dan de waarheid zelve,

Ze was niet naïef genoeg om niet te weten, hoe het leven was van vele jonge mannen, en wat ze nog niet wist, zou ze spoedig genoeg hooren of zelve begrijpen in haar samenleven met hem; ze zou gaan twijfelen en ongelukkig worden.

Maar toch... er kwam iets wreveligs in zijne gedachten;... het was gemakkelijk voor haar, dien eisch te stellen en na te komen; haar verleden was 'natuurlijk rein, misschien met een paar meisjesverliefdheden, die ze hem gemakkelijk zeggen kon, maar voor hem ... en zelfs al wilde hij haar alles zeggen, zou ze hem kunnen begrijpen? En als ze begreep ... zou het haar dan geen ondragelijke pijn geven?

Voor 't eerst begon hij te wenschen, dat zijn vroeger leven anders ware geweest, zoodat hij 't gemakkelijk voor haar open kon leggen, zonder hare reinheid te kwetsen. Ze was niet kleingeestig, ze zou niet het onmogelijke verlangen, maar ze moest in hare verbeelding een grens hebben getrokken en George vreesde, dat hij die grens had overschreden.

De gedachte was pijnlijk; hij begreep dat Willy hem voor beter hield dan hij was.

Hij had zichzelf nooit voor slecht gehouden, en was inderdaad niet slechter dan de meesten zijner kennissen, in menig opzicht zelfs beter,

Sluiten