Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat 't als iets heel gewoons werd beschouwd door iedereen. Of zou er kans zijn, dat de toestand beter werd? Was 't vroeger erger of minder? Zoo hingen bare gedachten aan dat ééne punt; ze kon ze niet meer in toom houden, ze gingen verder en verder, tot ze *t gevoel had alsof ze overal omringd was door gemeenheid en wellust.

Er kwam een vreemde spanning in haar hoofd, die helder denken belette behalve over dat ééne onderwerp, ze begon het zelf te merken, zonder zich te kunnen verzetten; de gedachten kwamen als van buiten tot haar, en in eens, terwijl ze alleen in den tuin zat, overviel haar een vreeselijke angst, dat dit het begin zou zijn van krankzinnigheid.

De angst overweldigde haar, werd in een oogenblik tot vreeselijke zekerheid; ze voelde 't duidelijk, ze was al niet gewoon meer; het evenwicht in haar denken was verstoord, anderen zouden het ook gauw merken, dan zouden ze haar opsluiten en jammeren over haar verloren toestand, over haar mislukt leven, ze zouden haar dood wenschen.

O ja, dood .... dat was ook veel, veel beter. Als ze werkelijk krankzinnig werd, zou ze zich verdrinken, dat was haar recht, ze behoefde iniet te blijven leven zonder verstand, tot last van edereen ejn zelf altijd vervolgd door die vreeselijke obsessie.

Ze zou het doen den volgenden dag, als de spanning in haar hoofd niet minder werd; ze wist den weg naar den vijver in 't dennenbosch, die was heel diep en 'twas daar eenzaam ....

,;Tante, kijk eens wat een mooi plaatje!"

Kareis stemmetje riep haar tot de werkelijkheid ; ze zag verward rond.

Sluiten