Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nctisch getrokken. Ze las zijn naam, ze staarde verbaasd op het korte berichtje: „De ingenieur G. Wardorf zal de werkzaamheden leiden tot herstel van den Rijndijk bij Driel."

Driel, dat was vlak bij Qosterbeek, aan den overkant van den Rijn; Willy las en herlas het berichtje; hare oogen bleven er aan hangen, ze verlangde er over te denken, maar om haar heen was druk gegons van stemmen en Marietje hing aan haar knieën.

Ze haalde de courant hoog op, om er haar gezicht achter te verbergen; Gerard zat over haar, keek haar verbaasd aan.

„Willy," vroeg hij in eens, „ga je nu mee mijn stoommachine bekijken? Je hebt 't beloofd."

Willy stond op, langzaam, haar gezicht heel strak.

„Goed, ik ga mee," zei ze, met geweld zich dwingend hare stem gewoon te doen klinken.

Toen ze boven op de gang waren, zei Gerard zonder haar aan te zien: „Je hebt misschien geen zin om de machine te bekijken; ik vroeg 't maar omdat ik dacht... dat je graag weg zoudt willen."

Willy keek hem verbaasd aan.

„Waarom ?"

Hij kleurde, leunde onhandig met zijn lang jongenslichaam tegen een klein kastje zoodat de beeldjes erop omvielen.

Hij bukte zich om ze op te rapen.

„Ik dacht, dat je geschrikt was van iets uit de courant," zei hij zacht, verlegen omdat hij geen ontwijkend antwoord wist.

Willy kleurde even ; ze zag geen kans zich voor te doen alsof er niets was. „Och nee, dat beteekende niet veel," zei ze; „laat mij je machine maar zien."

„Je moet niet denken, dat ik 't zeg om te weten te komen, wat 'twas," zei Gerard, voordoopend

Sluiten