Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebt over de volkomene liefde: ik heb er zooveel over gedacht; had ik dat al vroeger gedaan onder invloed van anderen, dan zou ik sterk zijn geweest. Er wordt te veel gespot en gelachen met die dingen; t wordt vergoelijkt door ouderen, omdat ze in hunne jeugd niet beter zijn geweest; en met vrouwen of meisjes wordt er nooit over gesproken, en dat moest juist, O, mijn schat, had ik je maar vroeger ontmoet."

Hij boog zijn hoofd op het hare, en samen schreiden ze °m de onveranderlijkheid van het verleden.

Maar terwijl Willy lag met het hoofd aan zijn hart. kwam over haar een gevoel van geluk, zooals ze nog niet gekend had, omdat hij haar begreep, omdat hun voelen nu één was; 'twas alsof nu het leven haar in de armen nam, zachtjes haar pijn stillend met balsem van zoete woorden. Wat er nog vanoverbleef was zachte weemoed, zonder schrijning.

Toen ze weer rechtop zat, doch met George's arm om haar heen en hare hand in de zijne zei ze:

,, t Zou toch niet goed zijn geweest als we gescheiden waren gebleven; alleen samen kunnen we iets maken van ons leven."

XVII.

Toen 't voor de tweede maal weer zomer was, ondertrouwden zij.

George had gewild, dat hun engagementstijd met te kort zou zijn: vóór hun huwelijk moesten hunne zielen heel dicht bij elkaar zijn, zonderge-

V3?x711 ietS meer scneidin9 brengen kon.

Willy moest goed weten, dat de gedachte aan het verleden haar geluk niet meer bederven kon,

Sluiten