Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sturen, maar het is al gauw igebleken, dat er geen houden meer aan was. De mannen, die hem wilden remmen, vielen er af, of brachten zich in veiligheid toen zij zagen, dat hij aan hun krachten ontsnapte. En zoo loopt hij stuurloos verder tot hij in den afgrond te pletter valt. ■ . : .... .

Naar het buitenland uitwijken is onmogelijk, de grenzen zijn hermetisch gesloten voor wie met het noodige geld beschikbaar heeft om de grenswacht om te koopen. De bevolking is als met een gloeiende ijzeren stang terneer geslagen, zoodat zij de fut heeft verloren in opstand te komen. Alle energie, die in het volk zat is stelselmatig geknot en vertrapt. Politie veiligheidsdienst, rechtspraak bestaan niet meer en hebbenplaats gemaakt voor terrorisme en willekeur. Nooit onder het oude regime zijn de gevangennemingen zoo talrijk geweest als thans, hebben ef executies op groote schaal plaats gehad als thans aan de orde van den dag zijn. Hoeveel malen heb ik niet een menigte vrouwen aait getroffen, die schreiende voor de gevangenissen bijeenstonden, zoekend naar haar echtgenooten, broers; ot zoons, die haar zonder vorm van proces waren algenomen en van wie zij niet wisten waar zij geWeven waren. Hartverscheurend was hetgeen men hoorde, wanneer men zich onder die vrouwen mengde Het vrijheidsregiem van de bolsjewiki heeft alleen afgebroken en verwoest, opgebouwd heeft het niets.

De distributie" heeft de bevolking in vier klassen verdeeld. De hoogste, degene, die het meest krijgt, omvat de „elite" van de arbeiders, degenen, die zwaren arbeid doen, d.w.z. het uitvaagsel van de maatschappij, waaronder zich losgelaten misdadigers en dergelijke elementen hebben gemengd. Zij krijgen (nominaal!) 2UO gram brood per dag. In de tweede klasse worden de arbeiders gerangschikt, die lichten arbeid doen; zij hebben recht op 100 gram per dag. De kleine ambtenaren welke in de volgende klasse zijn ingedeeld, ontvangen 50 gram en de laagste^klasse, die van de bour-sjous (bourgeois) 25 gram per dag. In den laaitsten tud kregen dezen echter niets meer. In de praktijk komt

Sluiten