Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat heele systeem, eerlijk gezegd, hierop neer, dat de meeste menschen-totaal niets krijgen.

„Op den feestdag van de revolutie (7 en 8 November) werden er in Petrograd overal eerepoorten opgericht en werden de openbare gebouwen met groote lappen linnen, waarop allerlei, voor het groote publiek onbegrijpelijke, futuristische voorstellingen en bolsjewistische opschriften bespannen. Alleen daaraan werd 300,000 archin (een maat, die overeenkomt met onze el, doch iets kleiner is) katoenen stof verknoeid. En dat, terwijl de bevolking geen stukje goed heeft om er een hemd van te maken! De arbeiders, welke aan die eerepoorten werkten, kregen een loon van 250 roebel

per dag!

„De lichtvaardigheid, waarmee er met geld wordt omgesprongen, is fabelachtig. Men goochelde met miUloenen en milliarden alsof dat niets was. Pas nog, eer ik vertrok, aldus de heer Oudendijk, was er een dekreet verschenen, waarbij een heffing ineens van 10 milliard werd uitgeschreven. De boursjous moeten dat alles opbrengen. Het is onbegrijpelijk, waar zij het vandaan moeten halen, want zij zijn gaandeweg reeds nagenoeg uitgeplunderd, en de heffing ineens zal dan ook neerkomen op inbezitneming van alles wat hun nog overblijft. Het geld is overigens goedkoop genoeg, men heeft het maar voor 't drukken! De persen zijn geduldig ; de eenige zorg, die men heeft, is dat men blauwe verf om de biljetten te kleuren te kort zal komen!

„Met geweld wordt van de bevolking tot den laatsten penning geëischt. worden zij uit hun huizen, hun zaken verdreven en aan ellende prijsgegeven. De helft van de winkels te Petrograd is gesloten na eerst te gronde gericht te zijn, de andere helft mag voor de distributie niet verkoopen. De winkeliers hebben over hun „eigen" zaken niets meer te vertellen, in hun plaats deelen de bedienden er de lakens uit, en stellen hun eigen loon en, werktijd vast. Persoonlijk heb ik van dit optreden een staaltje gezien bij een familielid van een mijner bedienden, vertelde de heer Oudendijk. De man had een kleinen winkel in een provinciestad, maar was

Sluiten