Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger een levensverzekering gesloten hebben. Eindelijk zijn er lieden, die hun geld „beter zelf kunnen bewaren", of „liever op de spaarbank brengen", en niet schijnen te begrijpen, dat de dood aan alle goede voornemens omtrent sparen een einde kan maken. „Ze zijn ook zoo gezond!" — alsof niet soms de gezonden het eerst vallen!

Genoeg over dit alles. Men ziet met hoevele struikelblokken de weg van den Agent eener Levensverzekering-Maatschappij bezaaid is. Maar des te grooter is de voldoening, wanneer hij desniettegenstaande het beoogde doel bereikt. Niet alleen, omdat hijzelf daardoor zijn brood verdient, maar ook, omdat hij daarmede een nuttig en goed werk heeft verricht.

Sluiten