Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan 30 malen het licht gezien en bevat steeds belangrijke bijdragen van vakmannen, benevens statistieken omtrent de Maatschappijen, die leden der Vereeniging zijn.

De Nederlandsche almanak voor Levensverzekering, een zeer nuttig boekje, waaraan de naam van zijn overleden stichter, den heerW. Gosler, onafscheidelijk verbonden blijft, beleefde reeds zijn 29en Jaargang; de Jaarcijfers en statistischeNaamlijst van Levensverzekering-Maatschappijen en Begrafenisfondsen hebben eveneens sints jaren burgerrecht verkregen.

Nog zij vermeld het Tijdschrift voor Verzekeringswetenschap, in de plaats getreden van het vroegere Archief voor Verzekeringswetenschap en aanverwante vakken, en uitgegeven door de Vereeniging voor de Verzekeringswetenschap. Het is aan streng wetenschappelijken arbeid gewijd en onthoudt zich geheel van de beoordeeling van bepaalde Maatschappijen. Uit den aard der zaak bepaalt zich zijn lezerskring dan ook tot de mannen van het vak.

Ten slotte moeten nog vermeld worden de wekelijksche of maandelijksche blaadjes, die enkele Maatschappijen speciaal voor hunne Agenten uitgeven, maar die niet zelden ook door andere belangstellenden gelezen worden.

Sluiten