Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Ontwikkeling in Nederland 20

Ontwikkeling in Frankrijk 24

Tegenwoordige stand 24

Ontwikkeling in Duitschland 25

Tegenwoordige stand 25

Karup en Zillmer 25

VII. Tegenwoordige toestanden 26

Amerikaansche invloeden 26

Verschillende vormen van verzekering 28

Beteekenis op handelsgebied 29

Agenten 30

Vereenigingen van levensverzekeraars 30

Internationale congressen 30

Wetgeving 31

VIII. Geschiedenis der laatste jaren en tegenwoordige toestand in

Nederland 32

Redenen die de ontwikkeling in Nederland tegenhielden . 32

Ontwikkeling sinds 1880 33

Invloed van den Oorlog 34

Agenten in Nederland 34

Vereenigingen van Levensverzekeraars in Nederland . . 35

Nederlandsche wetgeving , • • ■ 36

IX. Levensverzekering en misdaad 37

Het veroorzaken van den dood 37

Bedriegerijen jegens de Maatschappijen gepleegd .... 39

Tweede hoofdstuk. De grondslagen der tegenwoordige Levensverzekering-Maatschappijen. — Sterftetafels, Premiën, Reserve, Afkoop 42

I. Sterftetafels 43

Levens- en sterftekans 45

Beteekenis der sterftekans 46

Waarschijnlijke levensduur 47

Berekening van premiën uit sterftetafels 48

Rentevoet 50

Coöperatie 51

Herverzekering 53

Sluiten