Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

III. Geneeskundige Adviseurs 167

Verhouding tusschen onderzoekende geneesheeren en Adviseurs 168

Studie der verzekerings-geneeskunde 168

Verschil van meening tusschen onderzoekende geneesheeren

en Adviseur 169

Vorm van het verslag van den onderzoekenden geneesheer, in verhand met zijn kennis van de verzekerings-geneeskunde 169

De Agent tusschen onderzoekenden en adviseerenden geneesheer . ■ 170

Tweede klasse risico's 171

IV. Het afwijzen van verzekeringen 171

Indruk van het afwijzen 171

Vrees voor het afwijzen 172

Beteekenis van het afwijzen 173

Het afwijzen in verband met de soliditeit 173

Het uitstellen van verzekeringen . '. 174

V. Verklaring van den huisdoctor omtrent de doodsoorzaak . 174

Onheusche houding van sommige medici 175

Noodzakelijkheid van de verklaring omtrent de doodsoorzaak 176

Bedrog doör zelfmoord 176

Bedrog door substitutie en andere misleiding . .177 De verklaring omtrent de doodsoorzaak als controle

op het geneeskundig onderzoek 179

Beteekenis van de verklaring omtrent de doodsoorzaak voor de statistiek 179

De eed van den geneesheer als beletsel voor het afgeven

van de verklaring omtrent de doodsoorzaak 180

Geneeskundig geheim 180

VI. Afschaffing van het geneeskundig onderzoek. - Minderwaardige levens 182

Zevende Hoofdstuk. Levensverzekering-Maatschappijen en Begrafenisfondsen 184

I. Een blik in de Geschiedenis bier Begrafenisfondsen . . . .184

Begrafenisfondsen verbonden aan Begrafenisondernemingen 186

Sluiten