Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Het Begrafenisfonds als particuliere onderneming en als Maatschappij 186

II. Het Begrafenisfonds kent slechts enkele soorten van verzeke¬

ring '88

Verschil van de verzekering bij overlijden bij Levensverzekering-Maatschappijen en Begrafenisfondsen ■ .188 Verzekeringen op het leven van kinderen bij Begrafenisfondsen 190

Vrije uitkeering 190

Bezwaren tegen verzekeringen op het leven van kinderen 190 Onmogelijkheid van het verzekeren van jonge kinderen bij Levensverzekering-Maatschappijen 191

III. Verschil in clientèle . 192

Het Bodenstelsel 192

Het uittreden van de leden van Begrafenisfondsen ■ ■ .194 Geneeskundig onderzoek en verklaring van den huisdoctor 195

IV. Afzonderlijke wettelijke regeling van Levensverzekering-Maat¬

schappijen en Begrafenisfondsen 196

Achtste Hoofdstuk. Staatstoezicht op Levensverzekering-Maatschappijen. — Het systeem van vrijheid en gedwongen Openbaarheid

I. Het aandringen op Staatstoezicht 199

Concessie en controle 200

II. Wie oefent het Staatstoezicht uit? 201

Staatscontrole door een Commissie 202

Staatstoezicht door één Staatsambtenaar 202

Staatsambtenaren niet onfeilbaar 204

III. Punten, waarop het Staatstoezicht zich richt 205

Staatstoezicht, geen Politie-toezicht 208

Conflicten tusschen Staatsambtenaren en Directiën .... 209

Beslissing door den Rechter 210

Verantwoordelijkheid van den Staat 211

IV. Het Staatstoezicht als waarborg tegen verliezen 212

V. Oorzaken, die tegenwoordig naar Staatstoezicht drijven . . 215

Finantieele rampen 215

Protectiezucht 216

27

Sluiten