Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

II. Levensverzekering geen spel of weddenschap 253

Verschil in juridisch opzicht 253

Verschil in economisch opzicht 254

Levensverzekering kanscontract sui generis 255

III. Tijdstip, waarop het contract van Levensverzekering tot

stand komt 256

Begin van het risico 257

Recht op de reserve en recht van afkoop 259

IV. Rechten van den verzekeringnemer 260

Vocabulair 260

Recht van in-de-plaats-stelling 261

In-de-plaats-stelling tegenover endossement . . . 262 De begunstigde neemt het recht op de toekomstige

uitkeering uitdrukkelijk aan 262

In-de-plaats-stelling en endossement als pandgeving 265 Het recht van afkoop onafscheidelijk van den verzekeringnemer 266

Overdracht van de kwaliteit van verzekeringnemer 267 Kennisgeving van in-de-plaats-stelling en endossement aan de Maatschappij 268

V. Rechten van den begunstigde 268

Zijne rechten gedurende het bestaan der verzekering . . 268 Zijne rechten bij het normaal afloopen der verzekering . 268 Onaantastbaarheid van het recht van den begunstigde op het verzekerde bedrag 269

Tegenover crediteuren 269

Tegenover legitimarissen 272

Tegenover gerechtigden uit de huwelijksgemeenschap 274

VI. Overdracht van de hoedanigheid van verzekeraar 275

Bezwaren van den tegenwoordigen toestand 276

Wenschelijke regeling 276

Vorm van de overdracht 277

VII. Redenen, waardoor het recht op de verzekerde som vervalt. 278

Zelfmoord 279

Het voorkómen van het bedrog door zelfmoord . 279

Vrijwillige en onvrijwillige zelfmoord 280

27*

Sluiten