Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Niet-uitbetaling bij zelfmoord een onbillijkheid

tegenover den begunstigde 281

Gevallen van eigen-doodslag door onvoorzichtigheid 282

Overlijden tengevolge van eigen misdaad. Doodstraf.

Overlijden in de gevangenis 283

Duel 283

Reizen 284

Gevaarlijke beroepen 285

Oorlogsrisico 286 '

Verzwijging 286

Onware aangiften 287

„Unanfechtbarkeit" of onvervalbaarheid 287

De begunstigde veroorzaakt den dood van den verzekerde 288

VIII. Het vraagstuk der verloren polis 289

Gevaar van 'het afgeven van duplicaat-polissen 289

Middelen om den bona-fide verliezer te helpen 290

Wettelijke regeling betreffende de verloren polis 292

Tiende Hoofdstuk. Concurrentie.

Hare gevolgen voor Maatschappijen en Publiek . . 294

I. Het begrip „concurreeren" 295

Verscheidenheid in concurrentie-middelen 295

II. Concurrentie in de tarieven 296

Eischen der concurrentie bij het samenstellen der tarieven 296

Onredelijke eischen van Agenten op het punt der tarieven 297

Afwijkingen van de tarieven 298

Afstaan van provisie door Agenten aan verzekerden 299

De Directie, handhaafster der tarieven 301

III. Concurrentie in winstuitkeeringen 301

Gelijke resultaten onder gelijke omstandigheden .... 302

Winstcijfers als reclame-middel 303

Winstuitkeering als concurrentie-middel 304

Winstbeloften door de Maatschappijen 304

Winstvoorspiegelingen door Agenten 305

Overdrijving bij het voorspiegelen van winsten . 307

Sluiten