Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Winstvoorspiegelingen als middel om de vergelijking met de tarieven van concurreerende Maatschappijen te vervalschen 308

Optreden van den Agent daartegen 310

Optreden van de Directiƫn daartegen 311

Gevolgen van het werken met winstvoorspiegelingen voor het vak der Levensverzekering 312

IV. Concurrentie in de afkoopsommen 313

Gevolgen van te hooge afkoopsommen 314

Afkooptabellen 314

Rol van den Agent bij toezeggingen van afkoop . . . .317

V. Concurrentie in de provisie 318

Eischen van de Agenten, wat betreft de provisie . . . .319

VI. Concurrentie in waarborgen 321

Overdrijving der waarborgen . 323

Valsche voorstellingen met betrekking tot de waarborgen 325 Valsche vergelijkingen tusschen de reserven van

concurreerende Maatschappijen 325

Verschillende waarborgen 326

Toezicht door Commissarissen 327

Staatsoezicht 327

Jaarverslagen 327

Accountants . 328

Waarborgen voor de soliditeit der geldbeleggingen 329

Pandrecht op de reserve 330

Het maatschappelijk kapitaal als waarborg voor de verzekerden 330

VII. Concurrentie in de voorwaarden van verzekering 332

Loterij verbonden aan Levensverzekering 334

VIII. Voordeelen der concurrentie 335

Voor het publiek 335

Voor de Maatschappijen 335

Het sprookje van de twee Koningen 336

Verklaring van het sprookje 340

Sluiten