Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In plaats van stads-^en dorpsbestuur, hetwelk te niet gedaan is, heeft men nu de bureaucratie gekregen. 4. Politieke clubs vervangen de Gerechtshoven.

' No. 31.

Verhoor van Mr. A en Mr. B., die Moskou den 21 Jan. 1919 verlieten. (I).

Mr.A. en Mr. B., twee Britsche onderdanen, die Moskou den 21 Jan. 1919 verlieten, werden op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in verhoor genomen over den tegenwoordigen toestand in Moskou.

Mr., B., die in Moskou woonde, gaf volgende informatie omtrent den toestand in de fabrieken, waarmee hij bekend was.

In de voornaamste, fabriek te Kolomna, een stad aan den lijn Moskou—Kazan, werken nog slechts 5000 arbeiders van het normaal getal 25000. De fabriek wordt beheerd door een comité van drie — een werkman, een ingenieur en een directeur. Zoo goed als overal elders, zijn ook hier de werklieden ontevreden en verkiezen het oude beheer ver boven het nieuwe. De toestand is onhoudbaar. Niemand werkt en niemand verlangt te werken, daar het eenig onderwerp van het gespfek is: hoe kom ik aan voedsel. Al het volk is misnoegd, omdat ze niet genoeg te eten krijgen.

Te Domodedova nabij Moskou werkte de lakenfabriek nog-vóór Kerstmis, maar de productie was 5 pCt. van de normale opbrengst. De fabriek werd beheerd door een werklieden-comité, maar de eigenaar hield af en toe zitting met dit comité om fabriekszaken te bespreken en advies te geven. Al het werkvolk was ontevreden met de manier, waarop het werk bestuurd werd en de meesten verlangden de oude opzichters terug. Doch zoolang de Bolsjewiki hooge loonen uitkeeren, blijven ze natuurlijk, ofschoon er practisch niet gewerkt wordt. Alleen hebben ze voor te geven: Bolsjewiki te zijn, maar in werkelijkheid bestaat daar niet de minste sympathie voor.

■ No. 37.

Verhoor van Mr. C. en Mr. D. op 13 Februari

Mr. C. en Mr. D. werden dezen morgén in verhoor genomen in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Beiden verlieten Petrograd den 17den Januari. Mr. C. stond aan het hoofd van een -groote firma te Petrograd, waar hij drie en een halve maand in de gevangenis doorbracht.

In de steden was de leuze der Bolsjewiki: „Het proletariaat tegen de bourgeoisie!" Ofschoon het, naarmate de groot-kapitalisten van de baan raakten, op onderdrukking van de kleine burgerij en den fatsoenlijken werkman door het uitvaagsel der bevolking neerkwam.

(*) Zie noot: blz. 28. (2) Zie noot: blz. 28.

Sluiten