Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden bewerker zijn tevens verschenen

SERVAAS DE BRUIN S

Help u zelf op reis met Deensch of Noorsch f1.60

Help u zelf op reis met Duitsch . . „ 1.60

Help u zelf op reis met Engelsen . . „ 1.60

Help u zelf op reis met Fransch . . „ 1.60

Help u zelf op reis met Italiaansch . „ 1.60

Help u zelf op reis met Spaansch. . „ 1.60

Help u zelf op reis met Zweedsch . „ 1.60

Bovenstaande handboekjes in zakformaat, gebonden in rood linnen als Baedeker's Reisboeken, zijn ieder afzonderlijk te bekomen en bevatten, behalve de gesprekken die in het dagelijksch leven

* ên op reis voorkomen, uitdrukkingen in brieven,

• spijskaart en tarief der muntspeciën.

Let vooral op, en vraag naar de uitgaaf van H. J. W. BECHT AMSTERDAM

Gij zult u het geld, dat gij voor zulk een boekje hebt besteed, nimmer beklagen.

Sluiten