Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDEELING

MALEISCHE WOORDENLIJST. Blz.

Het huis 61

In huis 62

In de keuken 65

Wagenkamer en stal 67

De tuin 67

Bedienden 69

Kleeding 69

Spijs en drank 70

Werkzaamheden te huis 72

Vorm, gedaante 74

Kleur 1 74

Smaak en gevoel 75

Huisdieren 75

Rekenen, tellen 77

Geld ; 78

Tijd 79

Bedrijven 81

Gereedschap 82

In de stad 83

Betrekkingen 84

Buiten de stad 85

De mensch 87

Lijst der meest gebruikte werkwoorden 89

De meest gebruikte bijvoeglijke naamwoorden 98

VIERDE AFDEELING

MALEISCHE SAMENSPRAKEN.

Aankomst aan boord 102

Op reis 106

Op reis (Vervolg) 109

Te Tandj oeng-Prioek 113

Een baboe, die zich aanbiedt 117

Een koopman in vruchten 122

De waschman 125

In een Chineesche toko 129

Een paard gestolen 134

Een bezoek bij den Regent 139

Sluiten