Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat is uitermate opwekkend, en geen wonder is het, dat dan de passagiers over het geheel zeer opgeruimd zijn, en menigeen aan zijn blijmoedigheid lucht geeft door gezang of andere muziek, zelfs wel door het organiseeren van een danspartijtje. Ja, dat zou men met recht een pleiziertocht, een spelevaren kunnen noemen. Maar behalve zulke reizen bij overplaatsing, heeft men ook wel andere tochten te maken, namelijk, als men voor dienst op reis moet. En wat kan men het dan al niet zeer verschillend hebben ! Op Java, dat zich tegenwoordig in een groot aantal spoorwegen verheugt, heeft het reizen veel van zijn vroege vermoeienissen verloren.. Toch, hoe goed de spoorrijtuigen thans (op Java vooral) mogen zijn, een langdurige reis met een trein is voor de pas uit Europa en voor de eerste maal in Indië aangekomen Europeanen zeer vermoeiend tengevolge van de groote hitte, waaraan zij nog niet gewend zijn en welke afmattend werkt op de reizigers, die uren lang in een beperkte ruimte deze moeten verduren. Bij een spoorreis door de schoone Preanger Regentschappen wordt men voor die vermoeienis echter ruimschoots schadeloos gesteld door het wondermooie uitzicht.

Tegenwoordig vindt men in geheel Indië, zoowel op Java als op de Buitenbezittingen, in alle plaatsen van eenig belang zeer goede hotels, welke de vermoeienis van de reis spoedig doen vergeten door het comfort, dat zij den reizigers bieden.

Het reizen per auto is in Indië te verkiezen boven het vervoer per spoor; althans wanneer men niet te lange trajecten pér dag moet afleggen. Het wegennet, dat in de laatste 25 jaren ook op de Buitenbezittingen een groote uitbreiding heeft ondergaan, biedt ruimschoots gelegenheid deze wijze van reizen in praktijk te brengen.

Op Sumatra en Borneo geven de groote rivieren gelegenheid tot vervoer per boot over groote afstanden. Het spoorwegnet wordt (vooral op Sumatra) allengs meer en meer uitgebreid.

De veel verbeterde vervoermiddelen, de goede autowegén, de uitstekende hótels maken, dat het reizen in

Sluiten