Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITSPRAAK.

Wanneer dit noodig of wenschelijk wordt geacht zal de uitspraak der woorden worden aangegeven door verschillende teekens boven enkele letters te plaatsen. De beteekenis dier teekens zal blijken uit 't volgende.

a.

De a, klinkend als in water, wordt aangegeven door a. Deze klank komt voor in de voorlaatste lettergreep van enkele woorden; ook wel in gesloten lettergrepen.

De heldere a klinkt niet altijd zoo helder als de a in water, doch korter en scherper. Deze a-klank zal worden aangeduid door a.

De a, ongeveer klinkend als de u, in 't Engelsche woord but, komt voor in de eindlettergreep van vele woorden en zal worden aangeduid door a.

De doffe a klinkt als de a in ram, kam. Deze klank komt voornamelijk voor in gesloten lettergrepen. We zullen voor dien klank geen afzonderlijk teeken bezigen.

Men spreke volgens deze aanwijzingen uit: hari, dag; segala, alle ; mana, waar ; bagoes, fraai ; banjak, veel; besar, groot; saja, ik, ja; datoek, grootvader, familiehoofd ; kajoe, hout; djadi, worden; batang, stam; batoe, steen.

Sikat, vegen; hitam, zwart; garam, zout; genap, even; dekat, dichtbij; diam, stil.

Djam, uur; ramboet, haar; soerat, brief; makan, eten.

Sluiten