Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Wagenkamer en stal.

1 rijtuig

dos-a-dos | deelemankar | tilbury

bok

wiel

spaak

as

lantaarn I kaars zweep karwats tuig stang haam staartriem zadel buiksingel stijgbeugel paard

trekpaard, wagenpaard bij paard

feen span paarden roskam rosborstel gras

ongepelde rijst zemelen

De tuin.

bloemtuin groentetuin hak hark

bezem (van de bladnervan van den klapper)

Kamar kerëta dan setal.

karèta. sado. deeleman. bèndi.

tempat koesir.

roda. rriKia

roedji.---""

inden.

lantèrn.

lilin^-

tjamboekr**

tjemeti.

pakaian koeda.

kendali.

kaloeng.

apoes boentoet.

sela.

amben.

sangga-wedi.

koeda.

koeda kerèta. koeda toenggang. ff koeda sepasang/ garoek. sikat.

roempoet. ^ gabah.—'

dedak.—-■

Kebon.

kebon kembang. kebon sajoer. patjoel. garoe. —sapoe lidi.

Sluiten