Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borst

hart

bloed

ader

buik

lever

gal

nier

milt

darm

rug

dij

knie

scheenbeen

kuit

voet

enkel

hiel

groote toon

zool

vleesch

been

merg

dada.

djantoeng

darah.

oerat.

peToet.

hati.

ampedoe. germdjal, gindjel. koera.

isi përoet, oesoes. belakang, gigh*. paha.

loeloet, dengkoel. toelang bëtis. bëtis.

mata kaki.

kaki.

toengkak.

( iboe kaki.

( djempol kaki.

telapakan.

dagmg.

toelang.

soemsoem.

Sluiten