Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte mijn hulde aan den edelaardigen vriend, die mij, ter liefde der goede zaak, aanbood, deze uitgaaf voor zijne rekening te nemen; — eene mildheid te merkwaardiger, daar de Ă¯inantieele comhinatie, die de eerste 300 bekostigde, met de onbaatzuchtige nevenbedoeling er een slordig duitje aan te verdienen, er integendeel een schilderachtig bankroetje aan heeft gehad Moge de hemel mijn vriend genadig zijn.

Sept. 1913. F. HENDRICHS, S. J.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Na de eerste was ook de 2de Serie uitverkocht

De hemel was mijn vriend genadig. Mijn pessimisme werd gelukkig beschaamd. Nu zal ik maar optimist zijn en denken, dat de tweede druk er even glad in zal gaan als de eerste.

December 1919.

F. HENDRICHS, S. J.

Sluiten