Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 DE KLEINE KAMERAAD. C. en A. Williamson. — H. Honig, Utrecht Dit mooie, leerzame en tevens prettige boek is een vervolg op de „kranige chauffeur" een ander zeer bekend werk van de terecht zoo geroenyde Engelsche schrijvers; de guitige opzet, de fraaie beschrijvingen, de losse, onderhoudende toon van het verhaal, de humoristische schrijftrant en de aantrekkelijke karakters der hoofdhelden Lord Lane, Molly en de kleine kameraad zelf maken het boek tot een zeer verdienstelijk, aanbevelenswaardig werk.

8 KASTEEL MON REPOS. E. v. Ballestrem. — Het Centrum, Utrecht. De andere boeken dezer aangenaam en handig uitgegeven serie bevallen

mij beter, — althans de „Erfgenaam van Whycotte Hall" en „Virgina". Maar 't is een goed boek, vlot geschreven en waarin de karakters boeien. Aan te bevelen.

9 KLAVERBLAADJES. E. Tima. — Jos. Crolla-Falise, Valkenburg.

Ik ken den prijs van dit lieve boekje niet Dubbel jammer die onzekerheid, daar het boekje heel verdienstelijk bewerkt is. Eiken dag van het jaar in de welwillende bescherming van een of ander slagwoord aanbevolen ... en de keuze dier slagwoorden is heel handig. Een stemming-rijke verjaringskalender, die je eiken dag kan opknappen.

10 LANGS MOEILIJKEN WEG, bew. d. mevr. Heuvelink. Honig, Utrecht. Van wien het oorspronkelijk is, wordt niet aangegeven; vermoedelijk

heeft de bewerking er een nieuw boek van gemaakt — Het leest prettig, is leerzaam, geeft een aardigen kijk op verre Oostersche landen. De roman van het boek is echter niet sterk. Het genre is iets als de boeken van Williamson, doch deze laat de roman toch krachtiger de land- en volkbechrijvingen beheerschen. Intusschen het is een goed, frisch, aanbevelenswaardig boek in uitmuntend Hollandsch geschreven, rustig, natuurlijk gevoeld en vol aangename afwisseling.

11 DE KORENFEE. Nat. v. Eschtruth. — Bruna, Utrecht.

„Jongen, jongen, wat een mooi boek", — dat ontviel me onwillekeurig na de lezing. En mijn indrukken ontledend neem ik er niets van terug., De zonnige, reine Hanna, de leuke en pittige Edith, de onbetaalbare, humoristische oom Rudolf, de ridderlijke Laurits en Baringen, vormen, in hun verscheidenheid en uit-één-stuk-gegoten waarheid, een hoogst aantrekkelijke groep. Het verhaal is boeiend, de strekking uitmuntend. Voor volwassenen een aanbevelenswaardig boek.

12 LEVENSBLIJHEID. Auke Zwarts. Meyer en Schaafsma, Leeuwarden. Rose Marie schrijft heerlijke brieven aan haar afwezigen verloofde, die

haar spoedig, loshartig en luchtigvoelend, verloochent en verwerpt.. doch haar als vriendin wil behouden. Haar blik op het leven is te gezond en te wakker voor de verwringing harer gevoelens, die hij haar wil laten ondergaan, met haar weer zijn liefde aan te bieden. Dan breekt ze voorgoed met hem; het leven is haar te mooi voor zulke ellendige komedie. Een edel, rein; boek.

13 DE LIEVELING DER GODEN. Baronesse Orczg. — Bruna, Utrecht Het moet wel een schrijfster van zeldzaam talent zijn, die den lezer een

geheel i boek lang onvenninderd in spanning vermag te houden, met het ongeloofelijk avontuur van twee allerraarste Engelsche zonderlingen, die, in dwaze geestdrift voor oud-Egyptische legendarische en sprookjesachtige overleveringen, de overblijfselen gaan opzoeken van het, in de geschiedenis nauw bekende en spoorloos verdwijnende volk, dat, vóór 5000 jaar, de pyramiden van Gizeh bouwde en den kop sneed van den majesteuzen Sphinx! En als dit humoristisch-fanatiek paar menschenkinderen dan, dag-

Sluiten