Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127 DE DWAAS. Kellermann. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Dit is een groote roman in de breede beteekenis van het woord. De dwaas is Dominé Grau, door zijn overstelpend rijke gaven van geest en hart een ware heerscher over zijn zielkundig ver beneden hem staande omgeving: onbegrepen door de massa, welke getypeerd is in zijn deken, Dominé Weinbern, en in de laag-bij-den-grondschen drinkers- en spelerstroep, waarin ongeveer alle notabelen uitmunten van het stadje, waar hij, Dominé Grau, is geplaatst Een heerscher van het overweldigend gemoéd, van den onweerstaanbaren blik en het meesleepende goede, weldadige hart, dat jong en oud, rein en onrein, arm en rijk, aan zich boeit en onder zich. dwingt En die heerscher is de dwaas van zwevende gemoedstheorieën, de dichterlijke levensdroomer van onmogelijke verheffing, de menschkundige ziener, die naar onmenschkundige idealen grijpt en ten laatste sterft aan de hartverscheurende verbazing over zijn levensvergissing, die tevens zijn levensverhieling was. Dit boek is uiteraard enkel berekend op volwassen ontwikkelde menschen; als psychologisch studiewerk sla ik het hoog aan.

128 DONKERE SCHADUWEN. Nath. v. Eschtruth. — A. W. Bruna, Utr. Dit nog al ingewikkeld, hier en daar zelfs bij het geheimzinnige af,

onverwachte toestanden scheppend, boek bekoort me niet als enkele andere werken dier schrijfster. De figuur van zuster Margaretha is als zuster en als freule Von Uttenhoven, mooi geteekend, ik vind echter, dat ze haar flink karakter verloochent, waar zij, vluchtend voor de dwaze aantijging van Gravin Loriède, zich verdrinken wil. Baron Von Tüngen is goed volgehouden, Loriède en Kassowic evenzeer, doch juist dezer verhouding maakt, dat ik het boek voorbehouden moet noemen.

129 EENZAAMHEID, firn. Zahn. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Het gewone voorbehoud over alle Zahn's werken geldt ook voor dit; het is enkel lectuur voor rijperen leeftijd. Doch voor dezen is de hoofdfiguur machtig mooi geteekend; hij beeldt de weeë vereenzaming uit van den in mensch-vertrouwen opgaanden weldadigen, rijkbesnaarden gemoedsman, die zich geheel geeft aan de menschenliefde, en, stuk bij stuk, al zijn levensverwachtingen ziet afbrokkelen en wegvallen en overblijft met de vernieling van zijn mooien levensdroom. — Dat Huldreich dogmatischen onzin vertelt over de Katholieken kan niet verwonderen; dat de katholieke Meta Hartmann het ook doet is wel erg dom... Aanbevelen doe ik het boek niet, — doch voor den rijperen leeftijd, die weet te onderscheiden, kan 't er, als voor behouden, door..

130 EIGEN HAARD. Anna van Gogh Kaulbach. — Wereldbibl. Wsterd. Voor volwassenen zou ik het niet afkeuren, hoewel eenig voorbehoud ge-

wenscht is. 't Is anders een uit het leven gegrepen, mooi stuk. — Brink, Lize en mevr. Brink, en bovenal Dora, en die ellendeling Van Diel zijn bepaald krachtig uitgebeeld.

131 FERDINAND VON LANZ. Heinr. Granz. — O. Weber, Heilbronn. Volwassenen kunnen dit boekje lezen; het bevat twee verhalen; 't eerste

betitelt het geheele boekje; ten onrechte. Het is een oppervlakkig verhaal, 't Tweede „lm Heiligthum" is wel tragischer maar nog onaantrekkelijker, gaat over een geraamte, dat uit 'n studentenmop wordt stuk gehamerd; die profanatie brengt den fanatieken bezitter tot waanzin, deze wurgt den dader, zijn besten academievriend. Onsmakelijk.

132 EEN GESCHEIDEN VROUW. H. Gréville. — B. H. Smit, Amsterdam. Er is enkel een banale reden, om Gréville's boek, „Chénerol", een

anderen naam te geven. Leuven's Keurboekerij noemt het voorbehouden, — volkomen mee eens. Toch is het voor volwassenen heel geen slecht boek. Chénerol's boete is grootsch, Madeleine's en Henri's karakter zijn edel en

Sluiten