Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. MEISJESBOEKEN.

286 SCHIMMETJE. Hélène Swarth. — Brusse, Rotterdam..

Dit boek lijkt mij bedoeld als jongemeisjes-boek, doch als zoodanig kan ik het niet anders dan afkeuren; om de onbeduidendheid van den inhoud zouden velen het tóch al laten liggen; maar zij moeten dit beslist doen om het verkeerde, dat het boek doorwemelt. Ook voor volwassen menschen af te raden. Zoo iets laf-sentimenteels komt men maar zelden tegen.

287 HET WONDERKIND. Ethel Turner. — A. W. Bruna, Utrecht. Inderdaad eene „schrijfster bij de gratie Gods" deze talentrijke, fijn voelende, jonge auteur van even 25 jaar, thans mevrouw Curlewis. Ook in dit boek is het kind, — een wonder-muzikaal meisje, — de hoofdfiguur, doch de visie op het geheele tafereel, dat zich om dat kind groepeert, is zoo oorspronkelijk, zoö zuiver, zoo rein, zoo waart Het is een heerlijk mooi boek van karakterteekenimg, verhaaltrant, afwisselende gevoelens^ en allergelukkigste invallen. Dit is een boek, dat ik onze dames vooral warm aanbeveel* Het mag ieder in handen komen en zal ieder zuiver gevoelend menschenhar*. weldadig aandoen.

288 BETTY. Lilian Turner. — A. W. Bruna, Utrecht

Dit is een meisjesboek en geen meisjesboek.... Zeker zullen jonge meisjes het gaarns lezen, maar ik geloof, dat het den meesten lezeressen, ook al zijn zij geen jonge meisjes meer, uitstekend bevallen zal. Het is een kalm, prettig, humoristisch geschreven rein boek, met mooie karakterteekeningen en zeer aardige grepen. Betty de hoofdfiguur, komt aardig uit, doch van de overige personen blijft genoeg over, om het geheel aantrekkelijk te doen zijn. Het kan allen meisjes in handen komen, doch is niet juist voor kinderen geschreven, daar gaat het veelal boven uit. — Keurig vertaald.

289 BROER. Ethel Turner. — Bruna, Utrecht.

Weder een dier frissche, reine levensblije, prettige en "rein-gevoelde boeken, waarvan deze schrijfster het geheim bezit. Het is een van haar jongemeisjes-boeken; haar boeken als vrouw geschreven „Het Wonderkind" en „Moeders jongste lieveling" staan hooger door het krachtiger beheerschen der hoofdfiguur. Want beheerschen doet deze leuke, aardige strop „Lol", „larietje", en hoe „broer" verder heet, het boek niet, hij kleurt en tint het echter verrukkelijk. Echt mooi.

290 MOEDERS JONGSTE LIEVELING. Ethel Turner. — Bruna, Utrecht. Wat een heerlijk mooi boek! Hoe bedekt zich in dit fijn gevoeld en

ongekunsteld verhaal de hooge kunst der groepeering, der uitbeelding van karakters, der verscheidenheid van gevoelens en situaties. Ik had spijt, dat het boek uit was.... Elle, die haar jongste kind aan haar kinderlooze zuster Alice afstaat, — welk een moeilijk thema om 't mooi te behandelen, — doch Ethel Turner kan het aan; 't is alles even zuiver en diep gevoeld bij haar! En hoe dan Baby's oudste zusje Ruth de kracht wordt, die Alice beweegt van haar lieveling afstand te doen.... een schier onmogelijk moeilijke stof!... Het is prachtig. Ik geloof, dat 't een ideaal-boek voor meisjes van 18, 20 jaar is.

291 MOEDERTJE MEG. Ethel Turner. — Bruna, Utrecht.

Dit mooie, fijn gevoelde, frissche boek volgt op „de bewoners van Misrule". Meg, de oudste der „Zeven kleine Australiërs" (zie 294), is nu gehuwd, doch blijf* het middelpunt van Misrule's gezinskring Verwonderlijk talent van vertellen heeft die Ethel Turner; zoo zacht, zoo afwisselend, zoo weldadig en zoo treffend gewoon. Een heel mooi boek is 't. Warm aan te bevelen.

Sluiten