Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel zorg bewerkt. Dit is een boek, 't welk ver boven het gewone staat, dat zooal voor 30 cent wordt aangeboden. Geen kinderlectuur.

19. HET GEHEIM VAN WILGENBEEK. Austin Freeman.— Bruna, Utrecht.

Een echt mooi dingetje. Los, vlug geschreven, origineel en het slot is bepaald treffend. De rol van mevrouw Charter is, hoe klein 't boekje zij, zeer goed behandeld.

20. EUROPA IN VUUR EN VLAM. Seestern. — Bruna, Utrecht.

Een boek van staal en bloed. Heel Europa woedend en onverzoenlijk' aan 't vechten; de liefde-roman, die door dat ontzettend verhaal is heengevlochten, is slap en onbeduidend. Ik kan niet beoordeelen of de heer Seestern onzinnige voorstellingen geeft of niet. Ik ben geen generaal van een of anderen legerstaf, 't Lijkt me anders zeer aannemelijk voorgesteld.

21. AAN DEN DOOD ONTSNAPT. Henri Gréville. — H. Smit, Amsterdam.

Een spannend boek. Hier en daar te toevallig, 't Is of er stukken bij het vertalen wegvielen. De misdaad wordt gestraft en de belaagde gered. Als leesboek goed.

22. DE GESCHIEDENIS EENER BOM. A. Strug. — Wereldbibliotheek.

Een boek, dat afdaalt in allerlei bijzonderheden over de Poolsche Revolutie.

— Ik vind het, ondanks den hartstochtelijken stijl, vervelend en eindeloos gerekt. Wie er belang in stelt, leze het echter gerust, 't Is een lijvig boekwerk, in uitstekend Hollandsch uit het Poolsch vertaald.

23. DE GEVANGENE VAN DARTIMOOR. Maur. Heruey. — Misset, Doetinchem. .

Dit is een mooi ineengezet en vlug uitgewerkt boek. De beklagenwaardige onge1 lukkige, die, door de schurkerijen van ellendelingen, onschuldig wordt veroordeeld, is een sympathieke held. Dat hem ten slotte recht wordt gedaan, bevredigt het gemoed. Een goed boek.

24. PENSION VOLKERLING, Arth. Roehl. — Misset, Doetinchem.

Dit is nog aardiger dan Pension Brocke van Corn Noordwal ; er zijn pagina's in, die u tranen doen lachen. Een paar pagina's zijn wat „raar'', doch die zijn tevens zoo allergekst, dat ze wel geen gevaar kunnen. Een aardig verhaal. Het karakter van Annetje, de vondelinge, is fijn geteekend. Niet voor kinderen.

25. ARSèNE LUPIN. Maurice Leblanc. — Bruna, Utrecht.

Spannend en aardig. Wel is de boef wat al te sympathiek gehouden : dat doet niet prettig aan. Maar de avonturen zijn kranig en ook geestig bedacht. Goed. '

25" DE BOKSWEDSTRIJD TE CROXLY. Conan Doyle. — Bruna, Utrecht.

Alweder niet van Conan Doyle, althans niets herinnert aan dien vernuftigen schrijver. Een tamelijk onbeduidend boekje. Beschrijving van een bokswedstrijd. De hoofdheld, een medisch student, is wel leuk geteekend.

26. PRUNELLA OP DE RENBAAN. Ch. Carvice. — Bruna, Utrecht.

Een alleraardigst boekje vol kleur en leven. De rijke Kitty, die ineens voor jokey speelt op de ontembare Prunella zijn vermakelijke en aantrekkelijke typen.

— Goed.

27. DE FBANSCHE GOUVERNEUR. Wilson Barrett. — 15 ets. Roman-Bibl.

Een prettig geschreven romannetje, vol spanning en afwisseling. Een goed boekje. De hoofdheld beleeft wel erg veel wondere dingen, doch het onwaarschijn. lijke is getemperd. Voor bibliotheken uitstekend als leesboek. Barrett is een vlot schrijver, die de kunst verstaat te boeien en te ontspannen.

28. KAPITEIN SHARLEY. A. Conan Doyle. — Bruna, Utrecht.

Luchtig, los geschreven; een zeeroovergeschiedenis, die nog al erg onwaarschijnlijk is. Maar er is geen kwaad in 't nog al onbeduidend werkje.

29. EEN AFRIKAANSCH MILLIONAIR, Grant Allen — H. L. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

De schavuit, die, onder allerlei vermommingen, den sluwen bankier-millionair Charles van Drift oplicht, is schrander beschreven en goed volgehouden. Aardig boek.

Sluiten