Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Beekhoeve en van Martha zijn zeer mooi. — De locale kleur van het boek doet alleraangenaamst aan.

140. 1M ENTSGHEIDENDEN AUGENBLICK. R. Kronheim. - O. Weber, Heilbronn.

Een goed boek, doch geen kinderlectuur, om de eigenaardige karakteristiek van Nabob van Dalen. Feldberg is goed geteekend, Elise eene mooie figuur. Kronheim verhaalt aangenaam.

141. VERKETTUNGEN. K. Wendt. — Otto Weber, Heilbronn.

Een eerlijk, rechtschapen jongmensch, geheel onsehuldig in een moordgeschiedenis verwikkeld, en wel in dier mate, dat alles onmiskenbaar wijst op zijn schuld. Door eene geringe bijzonderheid komt echter aan het licht, dat hij hoegenaamd geen misdadiger is. Een goed boek.

142. ANGELA RITTER. H. Karlsen. — Weber, Heilbronn.

Dit No. der Webersche verzameling, die anders inderdaad verdienstelijk is, acht ik geen lof waard, integendeel; het is onbeduidend en vervelend.

143. EINE BLONDE HELDIN. Rob Hegmann. — Otto Weber, Heilbronn.

De geschiedenis eener Vedetta, tragisch en goed gegroepeerd. De Markiezin de Sartrouve, die, eene ware heldin, het tegen den woesteling, welke de bloedige wraak uitoefent, opneemt, is een sympathieke heldin. Een boeiend en mooi verhaal. Aan te bevelen als leesboek.

144. ONKEL PAUL. Ernest Kohlmünzer. — O. Weber, Heilbronn.

Deze roman is wel wat lang uitgesponnen, doch hij is toch heel goed geschreven en voor het karakter van Oom Paul zelf, Elsje en Paul's neef bepaald aantrekkelijk. Als het boek een 30 bladzijden werd ingeknepen, zou het bepaald heel mooi kunnen worden.

145. IRENE. Z. -v. Beusz. — Weber, Heilbronn.

Dit boek is goed, doch het is niet mooi. Het is gerekt en daarenboven is er geen eenheid genoeg in. Het handelt over een heele menigte vrij onsamenhangende personen. Vervelende lectuur.

146. SCHULD AUF SCHULD. Max Bóttcker. — Enzlin. Reutelingen.

Een rooversgeschiedenis zonder veel samenhang. Moord en doodslag, flauwvallen en bulderen. Hoe het den hoofdhel'd gaat, lost het boek niet op, daar het zich ineens heel mal in een idyllische liefdesgeschiedenis verliest.

147. DIE PERLE VON FLORENZ. Irene v. Hellmüth. — O. Weber, Heilbronn.

Dit is is een breed opgevatte roman van uitmuntend gehalte. De draad loopt echter wat los door 't verhaal. —- Voor volwassen een mooi leesboek.

148. VERSUNKEN EILAND. Th. v. Paschnitz. — Otto Weber, Heilbronn.

Een rein en mooi boekje, edel en diep gevoeld. Wie dit boekje heeft gelezen, zal die twee visscherskinderen, Ove en Entje, de laatst levenden op dit eiland, niet licht vergeten.

149. DIE FöRSTERBUBEN. Holzegger. — UUrich-Bibliotheek.

Dit is een mooi boek, doch voor volwassenen. Jammer, dat de zelfmoord van den krankzinnig geworden ouden boschwachter het slot ontsiert. Er ligt in dit boek een groote aantrekkelijkheid. Het is zoo echt van fijne locale kleur, mooie gevoelens en rijken stijl.

150. EIN SCHIFF VON ANNO '49. Bret Harte. — O. Weber, Heilbronn.

Een los en origineel verhaal. Herr Rott is een domme, koppige type, die alles zoo verkeerd mogelijk opvat, maar in 't eind blijkt hij toch een slimmerik te zijn; de ingenieur en Rosey, Rott's dochter, zijn frissche typen. Een goed boek.

151. VERSCHLUNGENE PFADE. A. W. Johannes. — Otto Weber, Heilbronn.

Een mooi boekj het slot is ietwat gehaast, Het onbevangen karakter van Baron

Sluiten