Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bepaald opzichtig — Sophie was een gedistingeerde vrouw — maar toch... eenvoudig was anders. En dan die sterke odeurs. Dat was toch wel een heel klein beetje... hoe zou ze het zeggen... een heel klein beetje... En in elk geval vond zij het niet verstandig tegenover Annie...

De oude mevrouw zat stil te staren in den haard, waar het groote blok door de loome vlammen lekkend beslopen werd. En in zich voelde zij een angst om wat ze zich had voorgenomen, 't zij nu, 't zij straks alsvAnnie naar bed was: te spreken met Sophie... over Lou... te vragen aan Sophie waarom er toch... in hun verhouding ... zoo iets vreemds was... waarom zij en Louis toch niet bleven in Den Haag, of anders samen reisden. Dat kon toch niet goed zijn en dat moesten de menschen toch vreemd vinden: een verhouding als de hunne...

De oude mevrouw zag er erg tegen op: te moeten spreken; en heimelijk hoopte zij dat Annie, die zich was gaan verkleeden, maar het eerst beneden zou zijn: dan was de mogelijkheid van zelf afgesneden, en zou zij tot van avond kunnen wachten.

't Was haar een afleiding toen Juffrouw Verheide binnen kwam: haar iets vroeg over de tafelschikking.

Boven, op haar slaapkamer, had Annie vlug haar mantelpak uitgedaan; stond hu in haar onderlijfje voor de waschtafel. Klaterend liet zij het frissche water in de kom loopen en bleef toen even werkeloos dralen. Zij moest opeens aan 't fleschje eau d' I r i s denken, eens in Arnhem gekocht en verborgen gehouden in haar linnenkast. Dagen lang had zij er niet naar getaald, was haast vergeten dat ze het bezat, tot nu, opeens ... Zou ze wat op haar zakdoek doen straks ? maar nee, dat was „b.-g." Als ze... als ze eens wat door haar waschwater heen deed? ! Gek, waarom ging haar hart nu kloppen; 't leek wel of ze iets verkeerds woü gaan doen en dat was het toch niet, hemel neen, al zou grootma

Zij ging naar haar kast, kreeg het fleschje en goot er wat van in haar kom. 't Rook heerlijk; ze zou er haar gezicht meê wasschen en haar hals en... en haar armen. Got. wat 'n eenige gedachte: dat je lekker rook... onder je kleêren; 't was net als moeder die zijë onderrokken drojig en zijë kousen, waarvan je niets zag, maar die je toch had, als een heerlijk iets aan je. iets chics, iets dat weelderia aanvoelde.

Sluiten