Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Annie. Ze beschouwden haai nog als een kind! En ze moest aan Jet Broeckaerts denken, die toch óók verscheiden Jaren ouder was dan zij; hoe veel liever had ze Jet tot schoonzusje gehad dan jo en Marie. Het onuitstaanbaarst vond zij Jo, die naar alles wat zij deed altijd keek met een glimlachende belangstelling; er was in die manier van kijken iets dat haar klein maakte, een baby, dacht Annie vaak geërgerd; 't was haar altijd een verluchting als Jo er niet was.

— Komen de van Wehls niet? vroeg zij Marie. Marie lachte, kneep haar dikke handjes samen.

— Wat zeg je dat benauwd; net of je van plan bent weg te loopen als ze komen mochten I En waarom spreek je toch altijd van van Wehl ? 't Is toch je zwager!

Annie wist niet beter te doen dan ook maar eens te lachen; 't was ook gek, en toch... Onderwijl dacht ze, hoe bespottelijk eenvoudig Marie er weêr uitzag, en wat zat haar alles slecht 1 Mama Ter Kraane en Marie gingen nooit eens naar goede winkels, heten alles door een huisnaaister in elkaar zetten. Alleen Jo zag er altijd goed uit. Met een half oor luisterde zij naar wat Marie vertelde. Zéker kwamen ze: de „van Wehls", mét de jongens; maar Jo moest eerst kleine Everhardje helpen, die gaf haar altijd veel werk, de kleine vent. Da's ook jou voorland, Ans 1

—- O nee, 'k hou niets van kinderen 1 zei Annie, — tenminste niet om ze zelf te hebben...

Zij meende het niet, doch had lust om tegen te spreken, die dikke Marie eens uit haar lachende gemoedelijkheid uit te schudden. En heusch: het gelukte; de blauwe oogen van haar schoonzuster spalkten wijd open, verschrikt; de lachjes vluchtten weg uit al de kuiltjes van haar vroolijk-rond gezicht, dat nu strak lag als een juist verlaten kinderspeelplaats.

— Dat meen je niet Ans 1

— Heusch... lachte Annie plagerig. Marie schudde het hoofd.

— Vrouwen die niet van kinderen houden vind ik,..

— Nu, wat dan?

— Dat kan ik geen goeie vrouwen vinden. Daar ben ik ... daar ben ik bang voor...

— Dus je bent bang voor mij?

— Ach, wel neen, maar jij meent niet wat je zegt, Annie. Jij houdt altijd van paradoxen...

— Van paradoxen gesproken, zei de heer Ter Kraane : — Hebben jullie die aardige definitie van Charles Boissevain in 't Handelsblad gelezen? Paradoxen zijn...

Sluiten