Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weeïge geur hing van een afgeloopen maaltijd, in de broeiïge zwoelte van veel gas boven het witte vlak van de ronde tafel, waarop het eenvoudige wit aarden vaatwerk met eenige schaaltjes van kristal in rommelige brokkeling dooreen stond — was Gerard met zijn vrouw en zuster dralend achtergebleven. Gerard stond nu met geknepen lippen de wolkjes na te zien van zijn juist opgestoken havanna, die als een pittige wierook de van zoet-zwaren etenswalm onfrissche atmosfeer te zuiveren ging. Jo zag met groote oogen naar haar man, steunend met een hand op het tafelvlak, en ook het vroohjke gezicht van 't propje Marie keek bedenkelijkernstig.

— Zeg Gé... zou het heusch waar zijn ? ... brak eindelijk deze laatste de stilte.

— Wat waar 7 vroeg Gerard, zijn wenkbrauwen optrekkend.

— Nou ... dat van meneer Hada... waarvan gefluisterd wordt...

— Ach kom, men fluistert zoo veel, zei Jo. ~~ Ik geloof het nog altijd niet...

— Toch schijnt het wel zeker te zijn, sprak Gerard droog.

De vrouw steekt het ook niet onder stoelen of banken. Op de Witte vertelde Greve...

Jo stampvoette; zag haar man verwijtend-geërgerd aan. — Ach, die sociëteitspraatjes... altijd kletsen en altijd... over zülke onderwerpen... bah 1

Van Wehl haalde de schouders op, stak zijn handen in zijn broekzakken, waar hij even zijn sleutels rammelde. —• Sociëteitspraatjes of niet; het gaat «er hier enkel om of ze waarheid bevatten. En dit geval, waar trouwens half Den Haag over spreekt, schijnt niet te loochenen...

— Hoe is de quaestie eigenlijk precies en waar woont ze ? vroeg Marie. — Misschien dat ik iets... dat onze Vereeni-, ging...

— Hè jakkes, vertel maar liever niet, keerde Jo zich af, die met de handen achter 't hoofd gestrengeld de kamer op en neêr ging.

— Ik ga eens naar mijn jongens zien, zei ze toen, en verliet het vertrek.

■— Ach, de zaak zit zóó, vertelde Gerard zijn zuster: — Meneer Hada schijnt hier een maintenée gehad te hebben, al jaren; 't schijnt een meid uit een Variété te zijn, zoo niet erger; bij wie hij twee kinderen heeft. Nu schijnt hij die vrouw in de laatste jaren verwaarloosd te hebben voor een ander, in Parijs, en nu heeft dat mensen hier, half krankzinnig

Sluiten