Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden naar 't schijnt van jaloezie, op een avond op 't Spui voor een kring van omstanders het heele relaas gedaan en op Hada gescholden... nou, en dat is alles...

— Ajai hoe afschuwelijk I vertrok Marie haar gezicht. — 'k Had ook vroeger al wel praatjes gehoord... Die arme Ans I...

— Ja, spreek er alsjeblieft nooit over... met niemand... ook met Willem niet... zei Gerard. — Misschien dat hij... en vooral Annie... dan niets van al die praatjes te weten komt... 't Is een beroerde geschiedenis, voor ons allemaal, vooral nu gedienstige tongen het verhaal van dat wijf heel Den Haag hebben door gekletst. Van de Hadas gelooft men nu eenmaal dadelijk het ergste. Je herinnert je voor een jaar of acht dat schandaal met mevrouw... dat is toen gesust gelukkig, maar...

— Dat van dien koetsier op Wassenaar, dien ze met zijn eigen zweep geranseld heeft, omdat... o Gerard, ik was het gelukkig bijna kwijt en nu breng je 't weêr in mijn gedachte... Waarom deê je dat... laten wij toch oppassen niet meê te doen ... in het gewroet... in al die smerige dingen... Arme, arme Annie ...

Gerard trok aan zijn cigaar en blies langzaam den rook uit. — t Is ook voor ons hoogst onaangenaam... Je begrijpt i wij worden meê betrokken in 't geklets. Ik houd veel van Annie ... ofschoon je weet... ik heb altijd gezegd : 't is geen vrouw voor Willem ... maar dat daargelaten. Je weet echter, dat papa en mama er voornamelijk tegen waren, omdat er zulke rare verhalen over de Hada's loopen... Ook die ZOOn dlC lD Leiden studeert schijnt niet van de soliedsten...

Marie sloeg haar arm om haar zwagers hals. — Zeg Gé, zullen wij broêrs en zusters trachten heel lief voor Annie te zijn? Ik heb zoo het gevoel dat ze zich nog niet bij ons thuis voelt, en zij kan het toch niet helpen, is 't wel, dat ze uit zoo'n familie komt...

— Nee... maar Willem had wijzer moeten zijn. bromde Gerard.

— Jk ben juist heel blij dat Willem haar gevraagd heeft. Gé. Nu kunnen wij toch invloed op Annie oefenen, kunnen we trachten haar wat... hoe zal ik zeggen... wat... degelijker te maken. Ze heeft zoo'n goed fond, en t zou zoo jammer zijn geweest als ...

— Jawel, dat is nu wel zoo... maar met dat al... ik moet toch nog carrière maken, niet... en dan is het niet prettig als men ... als ...

— Hè foei Gé, hoe egoïstisch I

Sluiten