Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zijn. Ze nemen me letterlijk alles uit de hand; ik heb dan ook een echt lui leventje thuis.

ahornen* „ïr Wd ^ W°rden kmd"- ^h. *t is een zegen als men niet als men.. . met geen melden te sukkelen

wordt" •inaeTanaIHh°Udt *" ",d °VC' VOOr allcr,ei waarin m£ wordt ingehaald., vereenigingen en comités... je zult wel

kind'" vn!Kal an TttS--- Pff' wat is m Wnd die vulhaard ook... 2e stoken 'm ... de meiden stoken m ... als een gek... meiden

Met haar zakdoek wuifde zij zich koelte toe. het kleine dikke menschje in haar zwart zijden japon ; ze had altijd tete onrustigs vond Annie; zat nu eens zus en dan we& zoo"

vinTen^nler'tt818,^ * ^ fl^eliikrlÓuding «.MfJ a i , hct .v,assi9e grijsblonde haar. dat in verschil ende laagjes en knoedeltjes op haar hoofd lag geschikt plekte haar gezicht roodvlekkerlg. Ze was wat hifnW

zf dTn'tlf318 * 8prtk' ,acht,« «^^orm 9d e9n ze dan half weg yaak weêr loslatend, als vreesde zij dat die te lang wordend, haar te veel adem zouden keften, „loïl, WaS erLiCtS dat Annte aantIok in deze vrouw vi„H V" y°°r hft cerst nu zc «aast haar zich gezeten'

W. !l/ , •' • ,ik zou zo° 9raag willen... dat je je heel gelukkig ging voelen in onze familie... ik begrijp' ll is veel anders... veel dat ,e... we zijn niet rijk. ^Seven

val onzT 9 " *geahik 1C eeDVOudi« vo°' -enXn ° van onzen. maar papa houdt er niet van... van veel

Annie drukte de hand der oude dame en knikte • iets nrikkelends drong zich onder haar oogleden op. _zVzUntetlr

later 1 ï 9'n9 ^ **? ^ En ^ eefoógeÏbik

krter de kamer weêr vol menschen was. vol met Ter Kraane? W% en meneer, die rook meêbrachten. en Marie en Gerard d,e Henkie op zijn schouder nam. en Jo die rond ging met

Wi?Pi?lC; liCt Annlc cven haai bllk gaan over dteaUen (Wrily knikte van uit den anderen hoek der kamer haar S - en zij voelde voor de eerste maal sinds haar huweÏÏ haareehoudarm 9ïk ^ door-»°<gen. om die allen.X van alsa;cn vin hen ?D' ^ hadden ln httnn»dd«

Ik wil mijn best doen ook van hen te gaan houden, besloot

Sluiten