Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weelde en genot, maar toch óok van de vrije natuur, van De Groote Brink, het eenvoudige landleven. Was grootmoeder niet haar ideaal van een vrouw, zoo hef en bescheiden, zoo levend voor anderen, zoo altijd met anderen bezig... en zoo vroom . Zij. Annie, wès niet vroom, zij dacht nooit aan God, al had zij als jong meisje dan wel eens verlangd naar een klooster... maar ze was toch eenvoudig, geloofde ze; ze had toch ook wel iets voor anderen over.

' ZrV 20u 9raa9 met Willy leven ergens op het land, ver van Den Haag... in een eenvoudig landhuis, met maar een heel klein 1wh«» «~ l . ,

, ,— —— uwu ... ais ze aaar

leven mocht geheel met Willy en met haar kind... Dat andere... dat was niet voor vrouwen als zij; juist omdat zj,er zich zwak tegenover voelde en het niet kon beschouwen als een spelletje — daarom was het niet voor haar... daarom was zij er bang voor...

Zij zat sol voor zich uit te staren in den zonnigen tuin ; de populieren bij de schutting stonden roerloos tegen 't felle lttchtblauw. Zij dacht aan Willy en CarohentjeT En toen eensklaps ook aan haar schoonzuster Marie. Dat was iemand die net als grootma, haar leven gaf in den dienst van anderen .. dacht zij. opstaande en naar de huiskamer gaande, waar zij voor de wieg van haar kindje toeven bleef tot Willy thuis kwam.

II

,Jin°iet ~ ta ««bevlieging die niemand recht begreep, zooals Jo van Wehl zich uitdrukte tegen haar man kwam in den laatsten tijd veel bij de Ter Kraanes. Het oude ™iS cop. de, Prinf«9racH haar vroeger altijd een model van saaie degehjkheid en duffe aristocratie, was eensklaps

MLfTCreifaantrekk,119Skracht °P haar 9^° uitoefenen. ™ n*♦ E 3ne Was toch wel een hef mensch. al haalde ze niet bij een vrouw als bijvoorbeeld grootmoeder. Toch £~t,T1 vertr°™elijk met haar praten soms. in" hoekje van de canapé in de donkere kamer met de ouder*

•SSS8 mwïek; Praten °vcr Willv « Carohentje ^ï Mevrouw het haar portretten zien van Willy als baby, WibV

stading ,C Va° acht' W"ly Gymnaziast en Willy afa student in een maskeradepak. Willem was mama's heveling,

%L -e Sp0edlg 9emerkt' en Wm*m wa* daarom altijd weer een punt van contact. In haar moederliefde was

Sluiten