Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 2i*n strooien hoed woest in den nek duwend en het dminonrf

Het was een zoele avond, zonder wind • nn A~. u > j nog een tamelijke drukte van tt^Z t^Zn < die op de banken naar de zee'zaten te kiiken HoH^fk was juist uitgegaan; haastige^Sjd^fte

ÏÏtoB^to^-J?* S" Ult SP*ten dePtallooZe achter ets hn^J^9^10*60 dj te9en het donk«: daarbreede kwakk^ÏÏ?' , ^ 0161 cn ^ «et

oTurT^?1 scl" Mei, als zoeklichten uitgewornen over het terrein. Ginds straalde de Seinpost in clans

kratM&L ♦ •> ^j DU ,dlep ta **» °°9« stond Even

S dd t A met wandelstok over de gladde steeneT ^scl^t^/rf11 flaneUen zomerpantalon. oiev^n in^ sTentSaano zt \ VTqc0 9lna hlJweêr voort" ziin borst ^X9!' ™ a ^ ^ voren 9eb°gen over

hanaende woL9 dC mom,pclde hii- Het waren onsamen-

donker in waart^ 1 heen hct ****

kLT^?9 '~ Vaster £^11?I^^u"™^ ^slSdS 2e de JzerS

S^und^dVS eersidttb^ P ^

we^ttSenlr' ^ ^^«T^™

ben r. rwa1. .Verdocmd • • •

sleuïel^rarmeddCenCt,?n ^ {? «*»b~ekszakken.waar daTdie sSz kZl ti°Te %n hoe,d wcêr naar achteren,

opz ssasiToen sMerde * wcêr-d-

verforen latten s^^W ^ond. en verforen, zóöveel uat een stille wanhoopsrazernij door zijn zenuwen

Sluiten